Bli av med övervikt

Att bli av med övervikt är lättare sagt en gjort. I vissa fall är övervikten kopplad till den mentala hälsan vilket kan göra processen att gå ner i vikt svårare. Kraftig övervikt kallas fetma. Övervikt och fetma ökar risken för fler olika sjukdomar, exempelvis diabetes typ 2 och högt blodtryck.

Läs Mer

Magoperation – sleeve

En strikt diet och motion är det bästa för att gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt, men ibland räcker inte det. En sleeve operation som också heter gastrisk sleeve utförs på personer som är överviktiga eller lider av fetma.

Under en gastrisk sleeve operation, opereras en stor del av magsäcken bort. Detta då patienten ska kunna äta mindre och snabbare förlora vikt. En gastrisk sleeve operation tar mellan 40 – 90 minuter och kirurgen använder en så kallad titthålsmetod.

För att få genomgå en gastrisk sleeve finns det vissa kriterium som ska vara uppfyllda:

  • Patienten ska vara över 18 år.
  • Patienten ska ha ett BMI över 40.
  • Patienten har ett BMI på 35 men även en sjukdom till följd av övervikten.
  • Patienten har på egen hand gjort seriösa försök att gå ner i vikt.
  • Patienten ska vara beredd på och vilja ändra sina levnadsvanor.

Gastric bypass operation

Gastric bypass innebär att en kirurg skapar en liten magsäcksficka i magsäcken som kopplas ihop med tunntarmens mittdel. Detta gör då att maten hamnar i fickan och ner i tunntarmen.

Man går ner i vikt eftersom det krävs en mindre mängd mat för att fylla fickan vilken innebär att det går en mättnadssignal till hjärnan.

  • Patienten blir mätt snabbare och äter mindre.
  • Patienten upplever mindre hunger.

Det finns olika kriterium för att få ut föra en gastric bypass operation:

  • Du är över 18 år.
  • Du har ett BMI som är över 30.
  • Du har under flera seriösa omgångar försökt gå ner i vikt på egen hand.

Fettsugning – mage

Fettsugning är ett ingrepp som oftast utförs av plastikkirurger. Syftet med fettsugning är att avlägsna fett från lokala fettansamlingar, ofta mage, rygg eller rumpa.

Hur går en fettsugning till?

Vid en fettsugning avlägsnas fettceller vilket innebär att antalet fettceller minskar och återbildas inte. Vid en fettsugning kan man enkelt bestämma volym och mängd fett som ska sugas ut. Lagret med fett som lämnas kvar ska vara jämt och snyggt så resultatet ser naturligt ut.