Olika sorters massage

Massagen har en lång historia och återfinns 3000 år före Kristus i Egypten. Massage är en behandlingsmetod där musklerna i kroppen bearbetas med händerna i en mekanisk bearbetning.

Per-Henrik Ling startade på 1800-talet massagens utveckling i Sverige. Ling ansåg att man kunde behandla kroppens organ med hjälp av massage.

Läs Mer

Under senare tid har det utvecklats hundratals olika sorters massage. Det finns massageformer som har läkande effekt på kroppen och sinnet. Nedan skriver vi om vanliga och populära massageformer.

Ischias-massage

Ischiasnerven är kroppens längsta nerv och börjar i ryggmärgen och slutar i tårna. Blir ischiasnerven skadad får man symptom som smärta, kramper och domningar. Ischias-massage är en behandling som ges på de muskler som kompenserar för en funktionsnedsättning på grund av den skadade ischiasnerven.

Viktigt vid massagebehandlingen av ischias är att nerverna absolut inte ska masseras eller stretchas. Massagen ska fokuseras på områdena runt nerven då blodcirkulationen i vävnaden hjälper läkningen.

Zonterapi-punkter

Zonterapi som även kallas reflexzonterapi är en behandlingsform fokuserar på hormonella och vegetativa funktionsstörningar. Behandlingen sker genom att reflexzoner på kroppens yta påverkas och skickar signaler till kroppens inre.

Zonterapins punkter sitter på fötter, händer och öron. Vanligast är att fokusera på fötterna. Enligt zonterapi beror smärta i kroppen på en obalans och får man inte balans i kroppen kommer inte smärtan försvinna.

Akupressurpunkter

Akupressur sägs vara en av de absolut äldsta behandlingsformerna. Precis som med zonterapi handlar också akupressur om att skapa balans i kroppen. Akupressur fokuserar på punkter på kroppen som man kan återställa kroppens energibalans genom. Kroppen har ungefär 380 punkter som man kan fokusera på.

Akupressur och akupunktur kommer från samma bakgrund men akupressur använder inga nålar.